บริษัท เกรเทอร์ อินเตอร์เทรด จำกัด
บริษัท เกรทเทอร์ อินเตอร์เทรด จำกัด (GREATER INTERTRADE CO., LTD.) ได้เริ่มดำเนินการก่อตั้ง ในปี 2527 โดยดำเนินธุรกิจนำเข้าและจำหน่าย เครื่องจักรในการผลิตสิ่งพิมพ์ งานพิมพ์ (Printing) งานหลังพิมพ์ (Post-Press) งานบรรจุภัณฑ์ และอะไหล่ อุปกรณ์
Benefits
- ประกันสังคม - โบนัสประจำปี - เบี้ยเลี้ยง (กรณีปฏิบัติงานต่างจังหวัด) - ค่าล่วงเวลา
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เกรเทอร์ อินเตอร์เทรด จำกัด
1830 ถนนพระราม4
Khlong Toei Khlong Toei Bangkok 10110
See Map