บริษัท เอส ดับบลิว ที เทคโนโลยี แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด
" บริษัท เราเป็นบริษัท ฯ รับเหมาก่อสร้าง ที่มีอัตราเติบโตอย่างก้าวกระโดดต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปี เพื่อรองรับการเติบโตและการขยายตัวของกิจการ บริษัทประสงค์จะรับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถและมีความตั้งใจในการทำงาน และมุ่งมั่นต่อความสำเร็จ เข้าร่วมงานกับ SWT "
Benefits
  • - ประกันสังคม
  • - ค่าอาหาร
  • - โบนัสประจำปี
  • - งานเลี้ยงบริษัทฯ
  • - ท่องเที่ียวประจำปี
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เอส ดับบลิว ที เทคโนโลยี แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด
30/16-17 ม. 8
Khlong Si Khlong Luang Pathum Thani 12120
Directions
  • - รถประจำทาง สาย 1008
  • ติดต่อสอบถามเส้นทางได้ที่เบอร์โทร 02- 9027595-6 ค่ะ