บริษัท เลคแอนด์ฟาวด์เท่น พริ้นติ้ง จำกัด
โรงพิมพ์ บริษัท เลคแอนด์ฟาวด์เท่น พริ้นติ้ง จำกัด เป็นโรงพิมพ์ที่ดำเนินธุรกิจมายาวนาน
และมีประสบการณ์ด้านงานพิมพ์ ทางบริษัท ออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือ วารสาร แผ่นพับ ใบปลิว ฯลฯ
บริษัทยังทำเพลท ดิจิตอล เข้าเล่ม ใสกาว เอง ครบวงจร ในการพิมพ์ ดังนั้น ทางบริษัท ต้องการบุคลากรที่ต้องการก้าวหน้า
บริษัทยังให้โอกาสแก่พนักงานที่ต้องการความสามารถ เข้ามาเป็นสมาชิกในทีม
รายละเอียดงาน ทำงานด้าน Prepress (เพลท CTP เลย์งานพิมพ์หนังสือได้ ชำนาญโปแกรมแกรม
Photoshop,illustrator,pagemaker,indestgn,acrobat ได้
Benefits
  • 1)เบี้ยขยัน
  • 2)ค่า OT
  • 3)ประกันสังคม
  • 4)เงินเบิกล่วงหน้ากรณีฉุกเฉิน ฯลฯ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เลคแอนด์ฟาวด์เท่น พริ้นติ้ง จำกัด
146/30 ซ.รามอินทรา 21 ถนนรามอินทรา
Anusawari Bang Khen Bangkok 10220
Directions
  • - รถส่วนตัวมารามอินทรา กม 2 ซอย 21 ฝั่งตรงข้ามซอยลาดปลาเค้า
  • -รถเมล์สาย 26,65,150 รถตู้