บริษัท นันจะ โมนจะ เอเชีย จำกัด
ร้านอาหารญี่ปุ่น
Benefits
  • - เบี้ยขยัน
  • - ประกันสังคม
  • - กองทุนทดแทน
  • - ทิปพนักงาน
  • - โอที
  • - โบนัส
  • - ปรับเงินเดือนประจำปี
  • - อาหารกลางวัน
  • - ยูนิฟอร์ม
  • - บ้านพักพนักงาน -ตรวจสุขภาพประจำปี
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท นันจะ โมนจะ เอเชีย จำกัด
187 ถ. สาทรใต้
Yannawa Sathon Bangkok 10120