บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด
บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับตรวจสอบสภาพอาคารเพื่อความปลอดภัย
สวัสดิการ
  • ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด
112 ซอยรามคำแหง 112 ถนนรามคำแหง
Tubchang Saphan Sung Bangkok 10240
เว็บไซต์: www.profire-inspector.com