บริษัท บลูอควา อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด เราผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับตลาดสัตว์น้ำทั่วโลก เรามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้บริการที่มีคุณภาพ ให้ผลประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าและมอบความยั่งยืนแก่ธุรกิจและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากการเจริญเติบโตขององค์กร บริษัทต้องการหาผู้ที่มีความสามารถเพื่อมาร่วมทีมกับเรา
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท บลูอควา อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
599/114 ถนนรัชดาภิเษก
Chatuchak Chatuchak Bangkok 10900