บริษัท บลูเฮ้าส์ ทราเวล จำกัด
Blue House Travel Co., Ltd. or www.hotels2thailand.com is one of Thailand's leading travel agency has offered a full range service of Inbound Tour Operation, E-commerce and Incentive Tours in Thailand to clients. Our main clients consist of moderate income to highly affluent FIT from both Domestic and International target groups. We would like to welcome all of you to join with our company, to be a part of our success. If you would like to have the self-achievement, you are coming at the right place.
Benefits
- ประกันสังคม - ตรวจสุขภาพประจำปี - วันลาพักร้อน เพิ่มขึ้นตามอายุงาน - อื่นๆ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท บลูเฮ้าส์ ทราเวล จำกัด
3332 อาคารวิวัฒน์ชัย ชั้น 7 ยูนิตเอ ถนนพหลโยธิน
Chomphon Chatuchak Bangkok 10900
See Map