บริษัท สตาร์ บอนด์ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ก่อตั้ง เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2533 เพื่อผลิตและจำหน่ายกาวสำหรับอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท เช่น อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ เฟอร์นิเจอร์ วัสดุตกแต่งบ้านและสำนักงาน เครื่องหนัง รวมทั้ง กล่องบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ เป็นต้น
ปัจจุบันมีสำนักงาน ใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานคร และโรงงานผลิตอยู่ที่ จังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑ์กาวสำหรับอุตสาหกรรมที่ผลิตสามารถ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ
- Solvent-Based Adhesives
- Water-Based Adhesives
- Hot Melt Adhesives
ซึ่งมีกำลังการผลิตสูงสุด 600 ตันต่อเดือน
Benefits
  • ชุดฟอร์ม
  • ประกันสังคม
  • โบนัสตามผลประกอบการ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท สตาร์ บอนด์ (ไทยแลนด์) จำกัด
41 ซอยเฉลิมพระเกีนรติ ร.9 ซอย 30 แยก14
Dokmai Prawet Bangkok 10250
See Map