บริษัท ไอคิว ช็อป จำกัด
ดำเนินการมา เป็นเวลา 5 ปี จำหน่ายเครื่องพิมพ์ หมึกพิมพ์ และให้บริการ งานพิมพ์และบริการที่เกี่ยวเนี่อง
Benefits
- มีประกันสังคม - อาหารกลางวัน
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ไอคิว ช็อป จำกัด
93/85 ซอยลาดพร้าว 87 (จันทราสุข) ถนนลาดพร้าว
Lat Phrao Lat Phrao Bangkok 10310