JobThai
เปลี่ยนภาพยนตร์ ,Animation, Concert, MV ต่างๆ จาก 2D เป็น 3D โดยใช้ Software สำเร็จรูปของบริษัท
Benefits
1) ทำงานวันจันทร์-วันเสาร์ตั้งแต่ 09.30 น-18.30 น. 2) มีOTให้ 3) เป็นบริษัทร่วมทุนเกาหลี - ญี่ปุ่น 4) Software ที่ใช้ทำงานเป็นโปรแกรมที่เราคิดค้นขึ้นเอง และจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว 5) ผู้สมัครมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานในระดับอินเตอร์ 6) มีสวัสดิการอื่นๆตามกฎหมายไทย
zero position en
Contacts
Zyx Global Co., Ltd.
455/46 หมู่บ้านบิซ พัฒนาการ-อ่อนนุชตัดใหม่
Prawet Prawet Bangkok 10250
Directions
เริ่มจาก แยกศรีนุช > ถ.อ่อนนุช (ถ.สุขุมวิท 77) > แยกพัฒนาการ – อ่อนนุชตัดใหม่ > กลับรถ >—450 ม.—> BIZ @ พัฒนาการ – อ่อนนุชตัดใหม่ *ติดถ.พัฒนาการ – อ่อนนุชตัดใหม่ พิกัด Google : 13.717256, 100.662565