กลุ่มบริษัท แลนด์ทิพย์ กรุ๊ป จำกัด และ บริษัท สันติโชค จำกัด ฯดำเนินธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ มาเป็นเวลากว่า 10 ปี
มีโครงการคอนโดมิเนียม ,โครงการบ้านเดี่ยว ,โครงการทาวน์เฮาส์ บริษัทฯอยู่ระหว่างขยายโครงการ ต้องการรับสมัครพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ
Benefits
  • ตรวจร่างกายประจำปี
  • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  • ประกันสังคม
  • การประกันชีวิตกลุ่ม
  • สวัสดิการหอพักพนักงาน
  • รางวัลพนักงานดีเด่น
  • สวัสดิการเยี่ยมไข้พนักงานกรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
  • สวัสดิการคลอดบุตร
  • สวัสดิการเงินกู้ฉุกเฉิน
  • วันลาพักร้อน (สะสมได้)
There are currently no positions available.
Contacts
กลุ่มบริษัท แลนด์ทิพย์ กรุ๊ป จำกัด ,บ.สันติโชค จำกัด
499 ถนนลาดหญ้า
Somdet Chaophraya Khlong San Bangkok 10600