บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอร์วิสเซส จำกัด
ประกอบธุรกิจการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรแก่หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน โดยดูแลตั้งแต่การให้คำปรึกษา ออกแบบ พัฒนา จัดหาอุปกรณ์พร้อมติดตั้งระบบฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์และแอพพลิเคชั่นต่างๆ เพื่อสำหรับการใช้งานร่วมกับระบบการทำงานทั่ว ๆ ไปนอกจากนี้ เรายังให้บริการหลังการขายพร้อมซ่อมบำรุงโดยเรามีพนักงานผู้เชี่ยวชาญ และศูนย์บริการลูกค้าที่พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าของเราในทันที
Benefits
  • - ประกันสังคม
  • - ประกันสุขภาพ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอร์วิสเซส จำกัด
21/104 หมู่ที่6
Thung Song Hong Lak Si Bangkok 10210