บริษัท เอ็ม อาร์ ที สตีล จำกัด
จำหน่ายเหล็กทุกชนิด
Benefits
  • - อาหารกลางวัน
  • - ประกันสังคม
  • - ประกันอุบัติเหตุ
  • - เงินโบนัส
  • - เงินตรุษจีน
  • - เงินสงกรานต์
  • - เงินวันแรงงาน
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เอ็ม อาร์ ที สตีล จำกัด
68/47 ถ.บางขุนเทียนชายทะเล
Thakham Bang Khun Thian Bangkok 10150