บริษัท บิสซิเนส บ็อคซ์ จำกัด
ทางบริษัท เป็นธุรกิจประเภท สื่อโฆษณา ทางWebsite Magazine และ Event
รวมถึงเป็นคนกลางทางธุรกิจในการขายสินค้า
Benefits
  • มีโบนัส โดยพิจารณาจากความสามารถและผลประกอบการ โดยแบ่เป็นปีละ 2 ครั้ง
  • มีประกันสังคม
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท บิสซิเนส บ็อคซ์ จำกัด
807/187 หมู่บ้านภุมริน ข้างเซียร์รังสิต ถนนพหลโยธิน
Khu Khot Lam Luk Ka Pathum Thani