บริษัท แอบบีเครสท์ (ประเทศไทย) จำกัด
ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องประดับ ผลิตเครื่องประดับประเภททองและตกแต่งด้วยเพชร พลอย (Gemset Jewelry & Gold Jewelry) ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2545 ทำธุรกิจด้านอุตสาหกรรมเครื่องประดับ ในลักษณะงานประกอบ Assembly Model
ในจังหวัดลำพูน เป็นโรงงานแห่งใหม่และทำการปรับปรุงสถานที่ผลิต กระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องให้โรงงานแห่งนี้เป็น "Lamphun World Class Manufacturing Center"
Benefits
  • - ชุดฟอร์มพนักงาน
  • - ค่าอาหาร
  • - ค่าน้ำมันรถ
  • - เบี้ยขยัน
  • - ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท แอบบีเครสท์ (ประเทศไทย) จำกัด
99/29 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์
Pa Sag Mueang Lamphun Lamphun 51000