บริษัท ปารามิตา จำกัด
หนังสือ PHEROMONE ASIA
Benefits
 • - ประกันสุขภาพกลุ่ม สำหรับพนักงานที่ผ่านทดลลองงาน
 • - สวัสดิการอื่นๆ ตามกฎหมายแรงงาน
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ปารามิตา จำกัด
สำนักงาน PHEROMONE ASIA อาคาร United Tower ซ.ทองหล่อ 17
Khlong Tan Nuea Watthana Bangkok 10110
Website: www.ppd.co.th
Directions
 • สำนักงานใหญ่
 • บริษัท เพชร พรอพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
 • 44 ซ.สุขุมวิท 59(บุญชนะ) ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10110
 • โทรศัพท์ : 0-2714-3872-5 ต่อ 112 และ 082-2122208 แฟกซ์ : 0-2391-3824
 • อี-เมล์ : ppd_hr@hotmail.com
 • เว็บไซต์ : http://www.ppd.co.th
 • สถานที่ปฎิบัติงาน
 • สำนักงาน PHEROMONE ASIA
 • อาคาร United Tower ชั้น 2
 • ซ.ทองหล่อ 17