บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก วินเทค (ประเทศไทย) จำกัด (Sumitomo Electric Wintec (Thailand))
บริษัทผู้ผลิตลวดทองแดงเคลือบน้ำยาคุณภาพสูงภายใต้กลุ่มซูมิโตโม อีเล็คตริก วินเทค (Sumitomo Electric Wintec) ประเทศญี่ปุ่น ดำเนินกิจการในประเทศไทยมานานกว่า 40 ปี ลวดทองแดงของบริษัทฯส่งต่อให้แก่บริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์และอีเล็คทรอนิคทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อนำไปผลิตเป็นสินค้าแก่ผู้บริโภค
Benefits
- เครื่องแบบพนักงาน - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ค่าครองชีพ - ค่าเบี้ยขยัน - ค่าอาหาร - ค่ารักษาพยาบาล - รถรับส่งพนักงาน - โบนัส
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก วินเทค (ประเทศไทย) จำกัด (Sumitomo Electric Wintec (Thailand))
649 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซ. 1B aนิคมอุตสาหกรรมบางปู ซ. 1B
Bang Pu Mai Mueang Samut Prakan Samut Prakan 10280
See Map