บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก วินเทค (ประเทศไทย) จำกัด (Sumitomo Electric Wintec (Thailand))
บริษัทผู้ผลิตลวดทองแดงเคลือบน้ำยาคุณภาพสูงภายใต้กลุ่มซูมิโตโม อีเล็คตริก วินเทค (Sumitomo Electric Wintec) ประเทศญี่ปุ่น ดำเนินกิจการในประเทศไทยมานานกว่า 40 ปี ลวดทองแดงของบริษัทฯส่งต่อให้แก่บริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์และอีเล็คทรอนิคทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อนำไปผลิตเป็นสินค้าแก่ผู้บริโภค
Benefits
  • - เครื่องแบบพนักงาน
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - ค่าครองชีพ
  • - ค่าเบี้ยขยัน
  • - ค่าอาหาร
  • - ค่ารักษาพยาบาล
  • - รถรับส่งพนักงาน
  • - โบนัส
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก วินเทค (ประเทศไทย) จำกัด (Sumitomo Electric Wintec (Thailand))
649 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซ. 1B aนิคมอุตสาหกรรมบางปู ซ. 1B
Bang Pu Mai Mueang Samut Prakan Samut Prakan 10280
See Map