ประกอบกิจการขนส่งน้ำมันไปยังต่างประเทศ เช่น พม่า ลาว กัมพูชา
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เจตธนาธิป ปิโตรเลียม จำกัด
157/15-17 หมู่ 9 ซอยบ่อยาง 1 ถนนเก้ากิโล
Surasak Si Racha Chon Buri 20110
Website: www.jtt.co.th
See Map