บริษัท ทรี บิสสิเนส จำกัด [Bookinghappy.com]
บริษัทท่องเที่ยวชั้นนำของคนไทย และ บริษัททัวร์ ครบวงจร มีความหลากหลายในการ ให้บริการในต่างประเทศ เช่น บริการจองตั๋วเครื่องบิน , ทัวร์เกาหลี, ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์ฮ่องกง, ทัวร์สิงคโปร์, ทัวร์ยุโรป ฯลฯ
Benefits
  • -ตามสวัสดิการพื้นฐานของบริษัททั่วไป, *ค่าเดินทางไปต่างประเทศเมื่อทำงานครบ 1 ปีและปฎิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด, ค่าคอม, เลี้ยงสังสรรค์ประจำปี, เงินเดือนขึ้นทุกปีๆละ 5-10 %, การช่วยเหลืออื่นๆ
  • *สอบถามและตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมในวันสัมภาษณ์งานได้
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ทรี บิสสิเนส จำกัด [Bookinghappy.com]
1111/11 ซ.ลาดพร้าว 94 ถ.ศรีวรา
Wangthonglang Wang Thonglang Bangkok 10310
See Map