บริษัท ฟิต เทเลคอม จำกัด
ประกอบกิจการให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคมและการสื่อสารทุกชนิดทุกประเภท
Benefits
  • - ประกันสังคม
  • - ประกันอุบัติเหตุ
  • - วันหยุดพักผ่อนประจำปี
  • - ปรับเงินเดือน
  • - โบนัสประจำปี
  • - ค่าโทรศัพท์
  • - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
  • - ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ (หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์และนักขัตฤกษ์)
  • - ปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 09.00 - 18.00
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ฟิต เทเลคอม จำกัด
99/349 อาคาร ณ นคร ชั้น 8 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ
Thung Song Hong Lak Si Bangkok 10210