บริษัท โรจนะเพาเวอร์ จำกัด
บริษัท โรจนะเพาเวอร์ จำกัด เป็นบริษัทย่อย ของ บมจ. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำให้บริการแก่ลูกค้าในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ
Benefits
  • 1.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • 2.ประกันสังคม
  • 3.ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท โรจนะเพาเวอร์ จำกัด
2034/114 ชั้น 26 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
Bang Kapi Huai Khwang Bangkok 10310
Website: www.rojana.com