บริษัท ไอเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัทเป็นผู้นำเข้า สินค้าประเภทบรรจุภัณฑ์ ผลไม้สด ผลไม้แปรรูป อาหาร และเครื่องดื่ม จำหน่ายให้กับห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต ทั่วประเทศไทย และส่งออกผลไม้สด ผลไม้แปรรูป และสินค้าประเภทอาหาร และเครื่องดื่ม ไปยังประเทศจีน และประเทศกลุ่มอาเซียน
ทำงานจันทร์ - เสาร์
เวลา 8.00 - 17.00 น. หรือตามความรับผิดชอบของงานจะเสร็จสิ้น
Benefits
  • • ประกันสังคม
  • • ประกันสุขภาพ
  • • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • • ประกันชีวิต
  • • ปรับเงินเดือนประจำปี
  • • โบนัสปีละ 1 ครั้ง (ตามผลประกอบการ)
  • • ท่องเที่ยวประจำปี
  • • วันหยุดตามประเพณี ไม่น้อยกว่า 13 วันต่อปี
  • • วันหยุดพักผ่อนประจำปี (พักร้อน) 6 วันต่อปี
  • • เบี้ยเลี้ยง สำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ไอเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
44/12 หมู่ 7
Suan Luang Krathum Baen Samut Sakhon 74110
See Map