บริษัท ไอเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัทเป็นผู้นำเข้า สินค้าประเภทบรรจุภัณฑ์ ผลไม้สด ผลไม้แปรรูป อาหาร และเครื่องดื่ม จำหน่ายให้กับห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต ทั่วประเทศไทย และส่งออกผลไม้สด ผลไม้แปรรูป และสินค้าประเภทอาหาร และเครื่องดื่ม ไปยังประเทศจีน และประเทศกลุ่มอาเซียน ทำงานจันทร์ - เสาร์ เวลา 8.00 - 17.00 น. หรือตามความรับผิดชอบของงานจะเสร็จสิ้น
Benefits
• ประกันสังคม • ประกันสุขภาพ • ประกันอุบัติเหตุ • ตรวจสุขภาพประจำปี • ปรับเงินเดือนประจำปี • โบนัสปีละ 1 ครั้ง (ตามผลประกอบการ) • ท่องเที่ยวประจำปี • วันหยุดตามประเพณี ไม่น้อยกว่า 13 วันต่อปี • วันหยุดพักผ่อนประจำปี (พักร้อน) 6 วันต่อปี
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ไอเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
44/12 หมู่ 7
Suan Luang Krathum Baen Samut Sakhon 74110
See Map