JobThai
ผลิตสินค้าด้านอุตสาหกรรมสิ่งยึด ประเภทผลิตน็อต/สกรู ส่งออกทั้งในและต่างประเทศ ต้องการขยายฐานการผลิตที่ประเทศไทย ต้องการพนักงานเพื่อร่วมงานกับทางบริษัท
Benefits
 • เงินเดือนประจำเบี้ยขยัน
 • ค่าคอมมิชชั่น
 • ค่าเดินทาง
 • ค่าอาหาร
 • zero position en
  Contacts
  บริษัท เอ็นเดลล่า พรีซีสชั่น คอมโพแนนท์ จำกัด
  700/376 ม.6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
  Don Hua Lo Mueang Chon Buri Chon Buri 20000