บริษัท อีแอลอี อิเลคทริค โมเดิร์น จำกัด
จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน
Benefits
  • มีเงินเดือน มีที่พัก เบี้ยเลี้ยง
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท อีแอลอี อิเลคทริค โมเดิร์น จำกัด
1/240 ซอยรามคำแหง 184
Min Buri Min Buri Bangkok 10510
Website: stdkthai.com
See Map