บริษัท เอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
ห้องปฎิบัติการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้านน้ำ และอากาศ
การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
สวัสดิการ
  • - โบนัสประจำปี
  • - ตรวจสุขภาพประจำปี
  • - ประกันสังคม
  • - ค่าล่วงเวลา 1 เท่า
  • - อาหารกลางวัน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
184 ซอยพุทธมณฑล สาย 2 ซอย12
Bang Phai Bang Khae Bangkok 10160