บริษัท เชียงใหม่ รีทรีท ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด
เป็นบริษัทฯรับออกแบบและก่อสร้างบ้านและอาคารพักอาศัยของเชียงใหม่
Benefits
  • - เงินเดือน
  • - โบนัส
  • - ค่าเดินทาง
  • - ชุดฟอร์ม
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เชียงใหม่ รีทรีท ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด
53 อาคารประกอบบุญ ถ.คลองชลประทาน
Su Thep Mueang Chiang Mai Chiang Mai 50200