บริษัท เดอะไวรัส อินฟอร์เมชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
บริษัท เดอะไวรัส อินฟอเมชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านไอที
วิสัยทัศน์องค์กร (Corporate Vision)
เป็นผู้นำด้านซอฟต์แวร์และระบบบริหารจัดการสมัยใหม่
พันธกิจองค์กร (Corporate Mission)
- สร้างความเชื่อมั่นเพื่อการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการองค์กรให้ดียิ่งขึ้น
- ผลิตและสร้างสรรค์ซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพ และการบริการที่เอาใจใส่ลูกค้า
- สนับสนุนการพัฒนาความสามารถในการทำงานของพนักงาน ให้มีความเจริญก้าวหน้าและเป็นมืออาชีพในสายงานที่รับผิดชอบ
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีการปรับปรุงองค์กรอย่างต่อเนื่อง
- มุ่งเน้นให้องค์กรเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป
Benefits
  • โบนัสประจำปี
  • ประกันสังคม
  • ชุดบริษัทฯ
  • เลี้ยงวันเกิด
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เดอะไวรัส อินฟอร์เมชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
8/1 ซอยลาดพร้าว 101 ซอย 42 แยก 17 (เทพทวี 5)
Khlong Chan Bang Kapi Bangkok 10240
See Map