บ้าน อะหลั่ย กรุ๊ป
บ้านอะหลั่ย ดำเนินธุรกิจเกี่วกับการจัดจำหน่ายรถยนต์มือสอง และรับซื้อ แลกเปลี่ยนรถยนต์ทุกประเภท บ้านอะหลั่ยกรุ๊ป มี 2 สาขา ได้แก่ 1.บ้านอะหลั่ย ถ.สามชัย 2.บ้านอะหลั่ยเบสคาร์ ถ.เพชรเกษม
Benefits
-ประกันสังคม -โบนัทตามเทศกาล -ชุดพนักงาน
There are currently no positions available.
Contacts
บ้าน อะหลั่ย กรุ๊ป
491/39 เพชรเกษม หาดใหญ่ สงขลา
Hat Yai Hat Yai Songkhla 90110
See Map