บริษัท เลเซอร์ พรินติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
ผลิตสิ่งพิมพ์ ซึ่งเป็นในกลุ่มของสติ๊กเกอร์ โดยส่วนใหญ่ใช้ในอุตสาหกรรม
Benefits
ประกันสังคม โบนัส ปรับเงินเดือนประจำปี
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เลเซอร์ พรินติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
700/394 ม.6
Don Hua Lo Mueang Chon Buri Chon Buri 20000