บริษัท นันยางเท็กซ์ไทล์ จำกัด
บริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ จำกัด (เพชรบุรี) มีความมุ่งมั่นในการที่จะดำเนินธุรกิจด้านผู้ผลิตและค้าขายสินค้าที่มีคุณภาพอันเป็นเลิศ
และการให้บริการก่อนหรือหลังการขายที่เป็นเยี่ยม ให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯ ทุกราย
Benefits
  • 1. เงินปรับประจำปี
  • 2. เงินโบนัส
  • 3. สวัสดิการเงินกู้ยืมฉุกเฉิน
  • 4. เงิน Incentvie ผลิตได้ตามเป้าหมาย
  • 5. เสื้อฟอร์มพนักงาน
  • 6. ประกันสังคมและกองทุนทดแทน
  • 7. สวัสดิการเงินช่วยเหลืองานสมรส, งานศพ
  • 8. งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
  • 9. มี OT ทำทุกวัน
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท นันยางเท็กซ์ไทล์ จำกัด
185,186,189 หมู่ 2 ถ.เพชรเกษม
Khao Yoi Khao Yoi Phetchaburi 76140
See Map