บริษัท สยามอินเวอร์เตอร์ จำกัด
บริษัท สยามอินเวอร์เตอร์ จำกัด เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พุทธศักราช 2530 ในรูปแบบของร้านซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเลคทรอนิคส์อุตสาหกรรม โดยเฉพาะมาตลอด ไม่เน้นการขายและให้บริการซ่อมไม่ว่าจะเป็นบอร์ด คอนโทรลต่างๆ พีแอลซี(PLC) ชุดดีซีคอนโทรลมอเตอร์(DC-Control Motor),เอซีคอนโทรลมอเตอร์(Inverter Control Speed Motor) ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์
Benefits
  • -ประกันสังคม
  • -โบนัสตามผลประกอบการ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท สยามอินเวอร์เตอร์ จำกัด
103,105,107 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 89/2 ถนนจรัญสนิทวงศ์
Bang O Bang Phlat Bangkok 10700