บริษัท จี ทรี เอส จำกัด
1. Ball Cleaning System สำหรับเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่
2. ระบบอากาศภายในห้องผ่าตัดและห้องสะอาด
3. ระบบป้องกัน- เตือนภัยฟ้าผ่า
Benefits
  • - ประกันสังคม
  • - โบนัส , ท่องเที่ยวประจำปี ต่างประเทศ
  • - เบี้ยเลี้ยง
  • - Intensive
  • - ท่องเที่ยวประจำปี
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท จี ทรี เอส จำกัด
1062 ถนนอ่อนนุช
Pattanakarn Suan Luang Bangkok 10250
Website: www.g3sthai.net