สมาคมประกันวินาศภัยไทย
สมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2510 (52 ปี) โดยมีบริษัทประกันวินาศภัยเป็นสมาชิก 58 บริษัท สมาคมฯ เป็นศูนย์กลางความร่วมมือและตัวแทนของบริษัทสมาชิก ในการสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจของประชาชน พัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัยให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนมีเสถียรภาพเคียงคู่ระบบเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ
Benefits
  • โบนัส
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ประกันสุขภาพและประกันชีวิตสำหรับพนักงานและครอบครัว
  • ประกันสังคม
  • ยูนิฟอร์มและสวัสดิการอื่นๆ
  • ผลตอบแทนขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
Contacts
สมาคมประกันวินาศภัยไทย
25 ซอยสุขุมวิท 64/1 ถนนสุขุมวิท
Phra Khanong Tai Phra Khanong Bangkok 10260
Website: www.tgia.org
Directions
  • รถประจำทาง สายรถ 2, 25, 45, 48, 508, 513, 545, 132, 184 , 511, 544,552
  • รถไฟฟ้า BTS สถานีปุณณวิถี