บริษัท แอลฟาเทค เอ็นเนอร์จี สปิริต จำกัด
ดำเนินกิจการเกี่ยวกับผลิตและซื้อขาย นำมัน ตัวทำ ละลายอุตสาหกรรมทุกชนิด
Benefits
  • ประกันสังคม
  • เงินสำรองเลี้ยงชีพ
  • กองทุนเงินสะสมเงินสมทบ
  • เบี้ยขยัน
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท แอลฟาเทค เอ็นเนอร์จี สปิริต จำกัด
29/5 ม.11
Nong Khai Nam Nong Khae Saraburi 18140