บริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวการให้บริการเรื่องการออกแบบ ตกแต่ง ต้นไม้ดอกไม้
จัดและตกแต่งสวนทุกชนิด
สวัสดิการ
  • - มีสวัสดิการตามกฎหมายแรงงานทุกอย่าง
ติดต่อ
Flower Design Lab Co., Ltd.
115
Khlong Toei Khlong Toei Bangkok 10110
โทรศัพท์: 089-798-6863,099-323-8952
เว็บไซต์: www.fd-lab.com