ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิษณุ เซอร์วิส
หจก. พิษณุ เซอร์วิส จำกัด
บริษัทตัวแทนผ่านพิธีการศุลกากร ดำเนินการมากว่า 40ปี บริการเป็นที่ปรึกษางานผ่านพิฑีการศุกลกากรทั้งเด้านนำเข้าและส่งออก ตลอดจนหารถขนส่งจัดส่งสินค้า
สวัสดิการ
  • ประกันสังคม
  • โบนัสตามพิจารณา
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิษณุ เซอร์วิส
1505 ถ.อ่อนนุช
Pattanakarn Suan Luang Bangkok 10250