บริษัท เอ็มทีเจที (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นบริษัทญี่ปุ่น มีบริษัทแม่อยู่ที่เมืองโอซาก้า เราผลิตอุปกรณ์การแพทย์ที่ใช้วัตถุดิบจากแผ่นนอนวูฟเว่นสำหรับใช้งานในห้องผ่าตัด เช่น เดรปที่ใช้ในการคลุมผู้ป่วย(Surgical Drape) แผ่นรองอุปกรณ์ทางการแพทย์ (Disposable Sheet)เป็นต้น บริษัทฯ มีการขยายงานอย่างต่อเนื่องและต้องการผู้ร่วมงาน
Benefits
  • - ค่าเดินทาง/ ค่าอาหารกลางวัน/ เบี้ยขยัน
  • - ประกันสุขภาพ/ ประกันสังคม/ ยูนิฟอร์ม
  • - เงินแสดงความยินดีแต่งงาน/ คลอดบุตร/ อุปสมบท/ ครบอายุงานทุก ๆ 5 ปี
  • - เงินกู้ฉุกเฉิน/ เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจ
  • - ท่องเที่ยวประจำปี/ งานเลี้ยงเนื่องในโอกาสต่างๆ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เอ็มที เจที (ไทยแลนด์) จำกัด
เลขที่ 211 หมู่ 15 ถนนเทพารักษ์ กม.21 ซ.ไทยประกัน 1/9
Bang Sao Thong Bang Sao Thong Samut Prakan 10570
Website: www.mtjt.co.th