บริษัท ไมโครติค (ประเทศไทย) จำกัด
จำหน่ายอุปกรณ์สินค้าไอที ,นำเข้า-จัดจำหน่าย
 ธุรกิจผู้จัดหาฮาร์ดแวร์ (Hardware Provider Businesses ; HPB)
 ธุรกิจการติดตั้งระบบเครือข่ายและทีวีวงจรปิด (Cabling System Installation Businesses; CSIB)
 ธุรกิจจัดหาคอมพิวเตอร์,อุปกรณ์คอมพิวเตอร์-ไอที
 ธุรกิจจัดหาคอมพิวเตอร์,อุปกรณ์คอมพิวเตอร์-ไอที “สำหรับให้เช่า”
 ธุรกิจจัดหาเครื่องพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องพิมพ์ และวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับการพิมพ์
 ธุรกิจจัดหาเครื่องพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องพิมพ์ วัสดุสิ้นเปลืองสำหรับการพิมพ์ “สำหรับให้เช่า”
 ธุรกิจจัดหาระบบบริหารจัดการ ลดต้นทุนค้าใช้จ่ายวัสดุสิ้นเปลืองงานสำนักงานในองค์กร ประเภทเครื่องพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องพิมพ์ วัสดุ สิ้นเปลืองสำหรับการพิมพ์
Benefits
  • - เบี้ยขยัน
  • - คอมมิชชั่น
  • - เบี้ยเลี้ยงอื่นๆ
  • - ประกันสุขภาพกลุ่ม
  • - เงินได้พิเศษปลายปี
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ไมโครติค (ประเทศไทย) จำกัด
80/85 ม.11 ตลาดเอกเซ็นเตอร์
Ban Len Bang Pa-in Phra Nakhon Si Ayutthaya 13160
See Map