บริษัท ซีเลคทไลท์ จำกัด
บริษัท ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าอุปกรณ์เครื่องตัดไฟ กรองน้ำ เตาแก๊สแบรนด์ซีเลคทไลท์พร้อม จัดส่งคนขับรถเอาท์ซอลล์ เปิดดำเนินการมาปี 2546-ถึงปัจจุบัน
Benefits
ตามกรมแรงงานทุกประการ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ซีเลคทไลท์ จำกัด
28/70-74 ซอยสาคร ถนนวิภาวดีรังสิต่
Latyao Chatuchak Bangkok 10900