บริษัท เหล็กสยามพาณิชย์ จำกัด
บริษัทเหล็กสยามพาณิชย์จำกัด ก่อตั้งขึ้นปี 2538 เพื่อจัดจำหน่ายเหล็กแผ่น และรูปพรรณเหล็กแผ่น โดยมุ่งเน้นตอบสนองความต้องการของลูกค้า และตัวแทนจำหน่ายของบริษัท ในรูปสินค้าที่มีคุณภาพ และบริการการที่ดี เพื่อตอบแทนในความไว้วางใจของลูกค้า ที่ได้ให้การสนับสนุนแก่บริษัทด้วยดีตลอดมา บริษัทได้พัฒนารูปแบบการขนส่ง และกระจายสินค้า รวมถึงการแปรรูป และผลิตสินค้า โดยใช้เครื่องมือและเครื่องจักร เทศโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการ และพัฒนาคุณภาพได้ดีและรวดเร็วขึ้น บริษัทมีนโยบายการขยายงานที่จะเพิ่มเครื่องจักรมากขึ้น เพื่อรองรับและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น
Benefits
  • โบนัสประจำปี
  • เบี้ยขยัน
  • ประกันสังคม
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เหล็กสยามพาณิชย์ จำกัด
75 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล
Thakham Bang Khun Thian Bangkok 10150