บริษัท ซีเอ็ม ซีเอ็ม จำกัด
ร้านอาหาร และธุรกิจการบริการด้านอาหาร เช่น รับงานจัดเลี้ยงนอกสถานที่ เป็นต้น
Benefits
ประกันสังคม
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ซีเอ็ม ซีเอ็ม จำกัด
7 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 1
Khlong Chan Bang Kapi Bangkok 10240