บริษัท อารีเจริญ จำกัด
บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องมือต่างๆ เพื่อจำหน่ายให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์,กลุ่มอุตสาหกรรมอีเลคทรอนิคส์, กลุ่มอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ และกลุ่มงานวิศวกรรมการแปรรูปโลหะทั่วไป
Benefits
  • 1.เงินเดือนประจำ
  • 2.COMMISSION
  • 3.ค่าน้ำมัน
  • 4.ค่าสึกหรอ
  • 5.ค่าโทรศัพท์
  • 6.ประกันสังคม
  • 7.ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท อารีเจริญ จำกัด
106/286-7 หมู่ 4
Khlong Song Tonnun Lat Krabang Bangkok 10520