ผลิตน้ำมันไบโอดีเซล
Benefits
  • ประกันสังคม
  • เบี้ยขยัน
  • ค่าครองชีพ
  • ค่ากะ,โอที
  • ชุดฟอร์ม
  • เงินสะสมกองทุนเลี้ยงชีพ
  • โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท บี.กริม กรีน เพาเวอร์ จำกัด
217 ม.15
Tha Sae Tha Sae Chumphon 86140