ผลิตน้ำมันไบโอดีเซล
 • ประกันสังคม
 • เบี้ยขยัน
 • ค่าครองชีพ
 • ค่ากะ,โอที
 • ชุดฟอร์ม
 • เงินสะสมกองทุนเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ
 • บริษัท บี.กริม กรีน เพาเวอร์ จำกัด
  217 ม.15
  Tha Sae Tha Sae Chumphon 86140