JobThai
ดร.อรนุช แสงสุริยจันทร์ และทีมงานผู้บริหาร ผู้ก่อตั้งบริษัท ด้วยประสบการณ์อันยาวนานมากกว่า 50 ปี และมาตรฐานในการให้บริการเกี่ยวกับ รถรับส่งนักเรียนนานาชาติ รถรับส่งพนักงานหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ และรถเช่าทัศนาจรทั่วไปภายในประเทศ เปิดรับสมัครงานในตำแหน่งต่างๆเพื่อเข้าร่วมงานกับบริษัทต่อไป
1.ลากิจได้รับค่าจ้างปีละ 5 วัน (ยกเว้น Freelance) 2.หยุดพักผ่อนประจำปีได้รับค่าจ้างปีละ 6 วัน (ยกเว้น Freelance) 3.โบนัสประจำปีทุกๆ 6 เดือน (ยกเว้น Freelance) 4.ปรับเงินเดือนประจำปี (ยกเว้น Freelance) 5.เบี้ยขยันรายวัน (ยกเว้น Freelance) 6.เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต 100,000 บาท (ยกเว้น Freelance) 7.เงินช่วยเหลือกรณีคู่สมรส+บุตรพนักงานเสียชีวิต 20,000 บาท (ยกเว้น Freelance) 8.เงินกู้ธนาคารดอกเบี้ยพิเศษ (ยกเว้น Freelance) 9.ประกันสังคม+กองทุนทดแทน (ยกเว้น Freelance)
10
บมจ.มนตรีทรานสปอร์ต คอร์ปอเรชั่น
เลขที่ 194/1 ถนนเสรีไทย
Khan Na Yao Khan Na Yao Bangkok 10230