ผู้เริ่มก่อตั้ง คือ ดร. อรนุช แสงสุริยจันทร์และเพื่อนๆในปัจจุบันนี้ด้วยประสบการณ์ อันยาวนานมากกว่า 40 ปี รวมทั้งมาตรฐานในการบริการและควบคุมงานบริษัทมนตรีทรานสปอร์ตเตชั่นได้รับความไว้วางใจให้จัดบริการรถรับส่งนักเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนนานาชาติส่วนใหญ่ในเขตกรุงเทพฯ
Benefits
  • 1.ลากิจได้รับค่าจ้างปีละ 5 วัน (ยกเว้น Freelance)
  • 2.หยุดพักร้อนประจำปีได้รับค่าจ้างปีละ 6 วัน (ยกเว้น Freelance)
  • 3.โบนัสประจำปีทุกๆ 6 เดือน (ยกเว้น Freelance)
  • 4.ปรับเงินเดือนประจำปี (ยกเว้น Freelance)
  • 5.เบี้ยขยันรายวัน (ยกเว้น Freelance)
  • 6.เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต 100,000 บาท (ยกเว้น Freelance)
  • 7.เงินช่วยเหลือกรณีคู่สมรส+บุตรพนักงานเสียชีวิต 20,000 บาท (ยกเว้น Freelance)
  • 8.เงินกู้ธนาคารดอกเบี้ยพิเศษ (ยกเว้น Freelance)
  • 9.ประกันสังคม+กองทุนทดแทน (ยกเว้น Freelance)
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท มนตรีทรานสปอร์ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
194/1 ถนนเสรีไทย
Khan Na Yao Khan Na Yao Bangkok 10230
See Map