บริษัท วี อาร์ วัน เรดิโอ จำกัด
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการทำคลื่นวิทยุ 101 RR One และคลื่น 98 FAT Radio และเคเบิ้ลทีวี
Benefits
  • - ประกันสังคม
  • - เบี้ยเลี้ยง
  • - ค่าช่วยเหลือค่าพาหนะ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท วี อาร์ วัน เรดิโอ จำกัด
21/54-55 ( RCA บล๊อค C ) ซ.ศูนย์วิจัย ถ.พระรามเก้า
Bang Kapi Huai Khwang Bangkok 10310