JobThai
บริษัท ตง ซ่าง ทราเวล เซอร์วิส กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการรับนักท่องเที่ยวชาวจีนมาเที่ยวภายในประเทศ
Benefits
1.มีประกันสังคม 2.สวัสดิการตามที่กฏหมายกำหนด 3.อายุงานครบ 1 ปีมีโบนัส 4.มีการจัดท่องเที่ยวพักผ่อนประจำปี
zero position en
Contacts
บริษัท ตง ซ่าง ทราเวล เซอร์วิส กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
38/5 ม.10 ซ.เฉลิมพระเกียรติ ซ.28 แยก 8 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9
Dok Mai Prawet Bangkok 10250
Directions
เข้ามาในซอยเฉลิมพระเกียรติ 28 จะเห็นวงเวียน ให้วนแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอย ที่ 2 ตรงเข้ามาจะพบหมู่บ้านสวนหลวงวิลล์ 2 ด้านขวามือ เข้ามาในหมู่บ้าน เลี้ยวขวาเข้ามาตึกอยู่จะตรงกลาง