บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด (IEC) เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา ให้บริการด้านงานศึกษา สำรวจ และออกแบบ บริหารโครงการ และควบคุมงาน โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ (Infrastructure) งานอาคารทั่วไป และงานอาคารสูง ผู้ว่าจ้างส่วนใหญ่ของบริษัทคือ หน่วยงานเอกชน และรัฐบาล
เพื่อขยายโอกาสทางด้านธุรกิจ ทางบริษัทฯ จึงเปิดรับสมัครผู้ที่รักความก้าวหน้า มีความรู้ ความสามารถ มาร่วมงานกับทางบริษัทในตำแหน่งดังต่อไปนี้
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด
170/13 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 6 ซ.สุขุมวิท 16 (สามมิตร) ถ.รัชดาภิเษก
Khlong Toei Khlong Toei Bangkok 10110
เว็บไซต์: http://www.iec-thailand.com