บริษัท สตีล เคส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท สตีล เคส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2539 ณ จังหวัดปทุมธานี(ประมาณ 35 กิโลเมตรจากกรุงเทพมหานคร หรือประมาณ 1 ชั่วโมงสำหรับการเดินทางโดยรถยนต์ ) ทั้งนี้ เราเป็นผู้ผลิต กล่องเหล็ก เพื่อเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการขนส่งสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าประเภทยานยนต์ และจักรยานยนต์ โดยมีปณิธานในการดำเนินธุรกิจว่า "เราจะมุ่งสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดเพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า" เราได้มุ่งหน้าพัฒนาระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพสูงสุด ตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะในธุรกิจยานยนต์ อันจะเป็นการสนับสนุนการพัฒนาและเติบโตของเศรษฐกิจ ของประเทศไทยและประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Benefits
1.ค่าตำแหน่ง 2.ค่าอายุงาน 3.ค่ากะ 4.ค่าเดินทาง 5.ค่าอาหาร 6.เบี้ยขยัน 7.โบนัสประจำปี 8.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 9.กองทุนประกันสังคม 10.ประกันชีวิต 11.ชุดยูนิฟอร์ม 12.กิจกรรมสันทนาการ อื่นๆ
zero position en
Contacts
บริษัท สตีล เคส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
102/2 ม.1
Bang Kadi Mueang Pathum Thani Pathum Thani 12000
See Map