บริษัท สตีล เคส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท สตีล เคส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2539 ณ จังหวัดปทุมธานี(ประมาณ 35 กิโลเมตรจากกรุงเทพมหานคร หรือประมาณ 1 ชั่วโมงสำหรับการเดินทางโดยรถยนต์ ) ทั้งนี้ เราเป็นผู้ผลิต กล่องเหล็ก เพื่อเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการขนส่งสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าประเภทยานยนต์ และจักรยานยนต์ โดยมีปณิธานในการดำเนินธุรกิจว่า "เราจะมุ่งสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดเพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า" เราได้มุ่งหน้าพัฒนาระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพสูงสุด ตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะในธุรกิจยานยนต์ อันจะเป็นการสนับสนุนการพัฒนาและเติบโตของเศรษฐกิจ ของประเทศไทยและประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Benefits
 • 1.ค่าตำแหน่ง
 • 2.ค่าอายุงาน
 • 3.ค่าน้ำมัน
 • 4.ค่าเดินทาง
 • 5.ค่าอาหาร
 • 6.เบี้ยขยัน
 • 7.โบนัสประจำปี
 • 8.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • 9.กองทุนประกันสังคม
 • 10.ประกันชีวิต
 • 11.ชุดยูนิฟอร์ม
 • 12.กิจกรรมสันธนาการ อื่นๆ
 • (หยุดเสาร์เว้นเสาร์)
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท สตีล เคส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
102/2 ม.1
Bang Kadi Mueang Pathum Thani Pathum Thani 12000
Website: www.scmt.co.th
See Map