บริษัท ไชยมงคล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
ติดตั้งระบบท่อและเครื่องจักร ใหกับโรงงานอุตสาหกรรม
Benefits
  • ตามระเบียบบริษัท
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ไชยมงคล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
748/69 หมู่ 7 ถนนบางนา - ตราด ซ. มหาชัย
Bangphli Yai Bang Phli Samut Prakan 10540
See Map